Nyheter från oss

 • Delårsrapport januari - juni 2018

  13 July, 2018 Perioden april - juni Resultatet efter skatt uppgick till 109 (274) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva innehav, noterade 63 (264) Mkr Aktiva innehav, onoterade -18 (-12) Mkr Finansiella …

  Läs mer
 • Kommuniké från AB Tractions årsstämma och konstituerande styrelsemöte

  8 May, 2018 Vid årsstämman i AB Traction den 8 maj 2018 beslutades följande: Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017 fastställdes. …

  Läs mer
 • Delårsrapport januari-mars 2018

  8 May, 2018 Perioden januari - mars Resultatet efter skatt uppgick till 36 (168) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva innehav, noterade 29 (148) Mkr Aktiva innehav, onoterade 2 (-1) Mkr Finansiella placeringar …

  Läs mer

Om oss

Traction är ett börsnoterat investmentbolag med aktiva ägarintressen i noterade och onoterade mindre och medelstora företag. Traction bedriver också en investeringsverksamhet i syfte att uppnå en god avkastning på bolagets kapital genom finansiella placeringar i huvudsakligen andra noterade företag och räntebärande tillgångar. Tractions roll som ägare bygger på ett aktivt och långsiktigt engagemang i nära samarbete med andra aktiva delägare, entreprenörer och företagsledningar. Traction har inget fokus på specifika branscher utan bedriver ett utvecklings- och förändringsarbete som är applicerbart i samtliga företag som ämnar prioritera affärsmässighet, långsiktighet och sunt företagande. Tractions aktier handlas på OMX Nordiska börs i Stockholm (Mid Cap-listan).