Nyheter från oss

 • Traction publicerar årsredovisningen för 2016 och anger värdeförändring på noterade innehav

  21 March, 2017   …

  Läs mer
 • Bokslutskommuniké 2016

  15 February, 2017  Perioden oktober - december Resultatet efter skatt uppgick till 127 (16) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva innehav, noterade 75 (-1) Mkr Aktiva innehav, onoterade 8 (-10) Mkr Finansiella …

  Läs mer
 • Traction säljer aktier i Nilörngruppen

  20 December, 2016 Traction har idag sålt 1.100.000 B-aktier i Nilörngruppen. Tractions aktieinnehav i Nilörngruppen uppgår därefter till 3.590.000, varav 2.630.000 B-aktier och 960.000 A-aktier, vilket motsvarar 31,5 % …

  Läs mer

Om oss

Traction är ett börsnoterat investmentbolag med aktiva ägarintressen i noterade och onoterade mindre och medelstora företag. Traction bedriver också en investeringsverksamhet i syfte att uppnå en god avkastning på bolagets kapital genom finansiella placeringar i huvudsakligen andra noterade företag och räntebärande tillgångar. Tractions roll som ägare bygger på ett aktivt och långsiktigt engagemang i nära samarbete med andra aktiva delägare, entreprenörer och företagsledningar. Traction har inget fokus på specifika branscher utan bedriver ett utvecklings- och förändringsarbete som är applicerbart i samtliga företag som ämnar prioritera affärsmässighet, långsiktighet och sunt företagande. Tractions aktier handlas på OMX Nordiska börs i Stockholm (Mid Cap-listan).