Nyheter från oss

 • Traction publicerar årsredovisningen och årsberättelsen för 2023

  28 March, 2024 AB Traction: Traction publicerar årsredovisningen och årsberättelsen för 2023

  Läs mer
 • Kallelse till årsstämma i AB Traction

  25 March, 2024 Årsstämma i AB Traction (publ) Aktieägarna i AB Traction (publ), org.nr. 556029-8654, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 maj 2024 kl 17.00 på Hotel Kung Karl, Birger Jarlsgatan 21 A, …

  Läs mer
 • Bokslutskommuniké 2023

  9 February, 2024 Perioden oktober-december

  Läs mer

Om oss

Traction är ett börsnoterat investmentbolag med aktiva ägarintressen i noterade och onoterade mindre och medelstora företag. Traction bedriver också en investeringsverksamhet i syfte att uppnå en god avkastning på bolagets kapital genom finansiella placeringar i huvudsakligen andra noterade företag och räntebärande tillgångar. Tractions roll som ägare bygger på ett aktivt och långsiktigt engagemang i nära samarbete med andra aktiva delägare, entreprenörer och företagsledningar. Traction har inget fokus på specifika branscher utan bedriver ett utvecklings- och förändringsarbete som är applicerbart i samtliga företag som ämnar prioritera affärsmässighet, långsiktighet och sunt företagande. Tractions aktier handlas på OMX Nordiska börs i Stockholm (Mid Cap-listan).